Tác động của việc tăng mức lương cơ sở năm 2020

Vừa qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2020. Dưới đây là những tác động của việc tăng mức lương cơ sở năm 2020.

1. Tăng mức hưởng các chế độ bảo hiểm

STT

Chế độ bảo hiểm

Từ ngày 01/7/2019

Từ ngày 01/7/2020

1

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Mức trợ cấp một lần

 

- Suy giảm 5% thì được hưởng 7.450.000 đồng.

(05 lần mức lương cơ sở)

- Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng.

(0.5 lần mức lương cơ sở)

- Suy giảm 5% thì được hưởng 8.000.000 đồng.

(05 lần mức lương cơ sở)

- Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 800.000 đồng.

(0.5 lần mức lương cơ sở)

Mức trợ cấp hàng tháng

- Suy giảm 31% thì được hưởng 447.000 đồng.

(30% mức lương cơ sở)

- Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29.800 đồng.

(2% mức lương cơ sở)

- Suy giảm 31% thì được hưởng 480.000 đồng.

(30% mức lương cơ sở)

- Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 32.000 đồng.

(2% mức lương cơ sở)

Mức trợ cấp phục vụ

- Suy giảm từ 81% trở lên, mỗi tháng được hưởng 1.490.000 đồng cùng với trợ cấp hàng tháng

- Suy giảm từ 81% trở lên, mỗi tháng được hưởng 1.600.000 đồng cùng với trợ cấp hàng tháng

2

Chế độ tử tuất

Mức trợ cấp mai táng

14.900.000 đồng

(10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết)

16.000.000 đồng

(10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết)

Mức trợ cấp tuất hằng tháng

- 745.000 đồng/tháng đối với mỗi thân nhân.

(50% mức lương cơ sở)

- 1.043.000 đồng/tháng nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng.

(70% mức lương cơ sở)

- 800.000 đồng/tháng đối với mỗi thân nhân.

(50% mức lương cơ sở)

- 1.120.000 đồng/tháng nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng.

(70% mức lương cơ sở)

3

Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

447.000 đồng/ngày

(30% mức lương cơ sở)

480.000 đồng/ngày

(30% mức lương cơ sở)

4

Chế độ thai sản

Mức trợ cấp một lần khi sinh con

 

- 2.980.000 đồng cho mỗi con.

(02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con)

- Nếu sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội, lao động nam còn được trợ cấp 01 lần cho mỗi con là 2.980.000 đồng.

(02 lần mức lương cơ sở)

- 3.200.000 đồng cho mỗi con.

(02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con)

- Nếu sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội, lao động nam còn được trợ cấp 01 lần cho mỗi con là 3.200.000 đồng.

(02 lần mức lương cơ sở)

Mức trợ cấp  một lần khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

 

2.980.000 đồng cho mỗi con.

(bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nhận nuôi con nuôi)

3.200.000 đồng cho mỗi con.

(bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nhận nuôi con nuôi)

2. Tăng mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

STT

Bảo hiểm

Từ ngày 01/7/2019

Từ ngày 01/7/2020

1

Bảo hiểm xã hội

29.800.000 đông

(tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở)

32.000.000 đồng

(tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở)

2

Bảo hiểm y tế

29.800.000 đồng

(tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở)

32.000.000 đồng

(tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở)

Mời quý thành viên tham khảo công việc: Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm.

3. Tăng mức tối đa đoàn phí công đoàn

STT

Đoàn phí

Từ ngày 01/7/2019

Từ ngày 01/7/2020

1

Đoàn phí công đoàn

Người lao động tham gia công đoàn: đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa là 149.000 đồng

(10% mức lương cơ sở)

Người lao động tham gia công đoàn: đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa là 160.000 đồng

(10% mức lương cơ sở)

Mời quý thành viên tham khảo công việc: Trích nộp kinh phí công đoàn.

Ngoài ra, trong năm 2020, còn có một số thay đổi quan trọng khác như thay đổi mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần; tăng độ tuổi hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


 • Tỉ giá ngoại tệ
 • Dự báo thời tiết
 • Bảng giá vàng
 • Giá chứng khoán
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KYCONS
  Trụ sở chính: R2.108, Tòa nhà Florence, 28 Trần Hữu Dực, P. Cầu Diễn,Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  Số điện thoại: (+84)24-37872101
  @2021 kycons.com.vn